1000000
stromov zostáva vysadiť

PRE SLOVENSKO

O projekte

Projekt “Milión stromov pre Slovensko” vznikol spoluprácou o.z. MOJE SLOVENSKO, Lesy Slovenskej republiky a PEFC Slovensko, aby sme spoločnými silami priniesli plnohodnotný a systematický program výsadby nových stromov na Slovensku pre širokú verejnosť.

 STROMOHRDINOM sa môže stať po jednoduchom vyplnení registrácie a výbere miesta výsadby každý.

 Tešíme sa na Vás!

Spomienky zo sadenia stromov
Náš tím

Koordinátor výsadby

Ing. Matúš Pivovar

Partneri a PR

Bc. Ema Kristofová DiS. art.

Organizátori

Mediálni partneri