Pravidlá účasti na výsadbách

  1. Neužívať na výsadbe alkoholické nápoje. 
  2. Tolerancia voči ostatným účastníkom výsadby a odbornému personálu.
  3. Neopúšťajte skupinu bez oboznámenia skupiny.
  4. Na výsadbe nie je tolerované hrubé správanie psychického, či fyzického charakteru. 
  5. Účastník výsadby musí rešpektovať pokyny odborného personálu a organizátorov.
  6. Prísny zákaz znečisťovania životného prostredia. Vyhadzovanie odpadkov a iné nerešpektovanie pravidiel v lese. 
  7. Zákaz zakladania ohňa. 
  8. Je ZAKÁZANÁ akákoľvek propagácia politickej značky, skupiny alebo individuálnych osôb.
  9. Do výsadby sa zapájajú jednotlivé osoby z vlastnej vôle a presvedčenia. Ak sa má jednať o komerčný subjekt s mediálnym a iným servisom, prosíme kontaktujte nás na chcem@mojles.sk, alebo na tel. č.: +421 910303796,