O nás

Projekt Milión stromov pre Slovensko vznikol z vízie spájať odborníkov s laickou verejnosťou v oblasti prírody a životného prostredia. Chceme, aby ľudia strávili v lese čas, na ktorý nezabudnú, pretože prispejú niečím dlhodobým a dozvedia sa nové veci o lese. Ktovie možno si popri tom nájdu aj lásku svojho života. Chceme, aby človek a príroda boli v harmónii.

Náš cieľ

  • Vysadiť na Slovensku mladé stromčeky nad rámec normálnej ročnej výsadby.
  • Diskutovať o zmene prírodných pomerov formou “o lese v lese”.
  • Prepájanie špecialistov v oblasti prírody s laickou verejnosťou.

Naše hodnoty

  • Starostlivosť o Slovenskú faunu a flóru,
  • Zachovanie druhovej rôznorodosti lesných porastov,
  • Zadržiavanie vody v krajine,
  • Tvorba obnoviteľného prírodného materiálu (dreva) pre Slovenské domácnosti.

„Zachovať lesy potomstvu!“

Jozef Dekret-Matejovie