Registračný formulár pre STROMOHRDINU

Výber lokality a miesta výsadby je jednoduchý. Po výbere sa Vám objaví detail s krátkym popisom, mapou a kontaktonou osobou, ktorá danú výsadbu koordinuje. Do registračného formulára vypĺňte svoje meno a priezvisko, email, prípadne telefónny kontakt. Po úspešnom zaregistrovaní Vám príde na Váš mail informačná správa vygenerovaná automaticky. Hlavný koordinátor stránky Vašu účasť potvrdí a na Váš mail pošle presné GPS súradnice s príslušnými informáciami o výsadbe. 

Pozn.: Na jedného STROMOHRDINU (dobrovoľníka) môžete registrovať viacero osôb v prípade, že sa dôverne poznáte a informácie o výsadbe si sprostredkujete navzájom.

Nezabudnite sa včas prihlásiť na výsadbu. Registračný formulár sa 2 dni pred určenou výsadbou uzamkne a nebude možné sa pomocou neho prihlásiť. V tom prípade kontaktujte akéhokoľvek koordinátora výsadby, aby Vám sprostredkoval informácie o výsadbe a určil Vašu účasť na nej. 

Počas výsadby Vás žiadame o mravné správanie a pohodu na pracovisku. Pripravte si vhodné oblečenie a jedlo do prírody. Svojou registráciou súhlasím s pravidlami o ochrane osobných údajov, tak ako aj s pravidlami výsadby.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Lesu Zdar!

Moje Slovensko